Hvorfor er olierenhed vigtigt i hydrauliksystemer ?

Hvorfor er olierenhed vigtigt i hydrauliksystemer ?

Det korte svar er, at sikre optimal beskyttelse af hydraulikkomponenter, således funktionen og performance af hydrauliksystemet opretholdes og levetiden på komponenterne maximeres. Den afledte og særdeles positive effekt af at holde sin hydraulikolie ren, er at selve olien principielt ikke skal skiftes i stationens levetid. Der er eksempler på high performanceanlæg, der har kørt med samme olie i 20 år eller mere. Det er ikke en helt uvæsentlig besparelse med en listepris på omkring 30 kr. pr. liter standard hydraulikolie, hvis olien som følge af partikelforurening skal skiftes jævnligt.

Er der ikke de store performancekrav til dit hydrauliksystem, er det mindre vigtigt. Jeg byggede for knap 25 år siden en hydraulisk brændekløver med en 60 L hydrauliktank, neddykket tandhjulspumpe, en håndbetjent ventil (klaver) med indbygget trykbegrænsningsventil og et 10 μm returfilter. Olien og filteret er aldrig blevet skiftet og brændekløveren kører endnu. Dog skal det retfærdigvis siges, at den måske kun bruges et par uger om året.

Det vil vi normalt ikke anbefale at gøre, men der er en række industrielle applikationer hvor man ikke behøver at være så ”hysterisk” med olierenhed. Har du eksempelvis et hydraulisk palleløftebord, en papkomprimator eller anden maskine, der ikke kører så tit, skal du nok være lidt skeptisk hvis din normale hydraulikleverandør anbefaler 2 årlige servicebesøg med filterskift og olieanalyser.

Hvis du derimod har et hydrauliksystem, som er en del af vitalt produktionsudstyr og hvor nedbrud er ”no go”, bør du lytte til din hydraulikleverandør.

Hvordan forurenes mit hydraulikanlæg ?

Når hydrauliksystemet bliver bygget, støvsuger leverandøren typisk olietanken indvendig for alle synlige partikler inden tanklåget monteres. Derefter monterer montøren omhyggeligt alle hydraulikkomponenterne, trækker rør, skruer fittings i og monterer slanger. I denne proces er der mange forureningsmuligheder, hvis ikke montøren er meget omhyggelig i hele processen. Når kunden får sit anlæg, er det typisk blevet funktionstestet af leverandøren og her har leverandøren haft sin egen testolie på, der afhængig af håndteringen kan tilføre anlægget yderligere forurening.
Når anlægget skal monteres, skal der typisk trækkes rør og slanger til kundens maskine og der skal hældes ny olie på. Det er ikke nødvendigvis hydraulikstationsleverandøren der gør dette, så her er der også betydelige forureningsmuligheder. Kunden køber normalt selv et par tønder dyr hydraulikolie hos sin olieleverandør i den tro, at det må da være helt rent? Olien fra tønden ser pæn og gylden ud, men har ofte en uacceptabel renhedsgrad. Det er således vigtigt at påfylde olien gennem et filter af mindst samme finhed som de øvrige filtre i systemet.

Stor forureningssynder
Selve installationen af rør og slanger mellem kundens maskine og den hydrauliske enhed, er nok én af de største forureningskilder, hvis det ikke håndteres meget omhyggeligt. Selve montagen foregår typisk ikke i hydraulikleverandørens ”trygge” og rene omgivelser hjemme på værkstedet, men kan foregå i et meget støvet produktionsmiljø eller midlertidige værkstedscontainere på byggepladser. Ved sådanne installationer vil vi klart anbefale pulsationsflushing af rør- og slangesystemet inden det forbindes til den hydrauliske enhed.

Nærmere info om pulsationsflushing – se https://beccer.dk/products/service-tools/ eller ring +45 53708943.

Typer af filtre i et hydrauliksystem
Når anlægget endelig er startet korrekt op, skal systemets integrerede filtertyper sørge for at holde olien ren fremadrettet. Der kan være mange forskellige filtre i et system, så lad os lige få kigget nærmere på disse.

Returfiltre er beregnet til at fange de partikler som indtrænger eller genereres i systemet under drift, så disse ikke når tilbage til tanken.

Trykfiltre som monteres ”inline” anbefales på alle oliesystemer, som filtre før følsomme komponenter, for eksempel mellem hovedpumpen og proportionalventiler. Konventionelle trykfiltre er typisk fremstillet af glasfiber eller metal, da de skal klare store trykfald.

Sugefiltre bruges næsten ikke mere, da en tilstopning af filteret vil medføre luftdannelser på pumpens sugeside og kavitation til følge. Hvis et sugefilter ønskes monteret skal finheden typisk være større end 100 μm.

By-pass filtre filtrerer kun en del af det totale olieflow, men ved et lavere tryk og forholdsvis jævnt flow. På grund af disse mere konstante filtreringsbetingelser kan et by-pass filter gøres meget finere og der kan opnås en bedre filtreringseffektivitet.

Offline filtrering er den eneste filtreringsteknik der kan skabe konstante, ensartede driftsbetingelser for et filter og dermed sikre en så lav forureningsgrad af oliesystemet som muligt f.eks. til at opnå en ønsket olierenhed. En offline filter installation har sin egen cirkulationspumpe og arbejder kontinuerligt i en separat filterkreds på systemets olietank. Da flowet er bestemt af offline pumpen, som er tilpasset filtrets finhed/tæthed, kan flowet holdes lavt og ensartet uden risiko for trykstød. Det er derfor muligt at anvende et meget fint filtrerende element på f.eks. et 3 μm.

Har du behov for at vide mere om olierenhed så tag endelig fat i Beccer på +45 53708943 eller tjeck www.beccer.dk ud.

Claus Petersen
Beccer

Coming up

Hydraulik Basis Træning marts 2023 – 2 dage – Teori og Praksis