Industriens medarbejdere mangler viden om hydraulik

Nyt modul på KEA imødekommer dette behov for efter- og videreuddannelse i industrien

Der er for få i industrien, der har viden om hydraulik. Det er til trods for, at et bredt udsnit af industrien fra medicinalvirksomheder til stålvalseværker, marine- og offshore samt produktionsvirksomheder alle gør brug af meget avancerede hydrauliske systemer i deres maskiner.

Claus Petersen, ejer af Beccer ApS og ekspert i hydraulik, har mere end 20 års erfaring fra de store tyske og amerikanske producenter af hydrauliske systemer, og han ser et klart videngab i industrien, når det kommer til forståelsen af, hvilke muligheder der er for at optimere et maskinanlæg ved hjælp af hydraulikken og avancerede hydrauliske komponenter.

”Ofte kan maskinteknologiske løsninger gøres både enklere og billigere med hydraulik. Men medarbejderne ved maskinerne ved ikke altid nok om mulighederne, og derfor bliver produktions- og procesmaskinernes potentiale ofte ikke udnyttet til fulde,” fortæller Claus Petersen og fortsætter:

”For at kunne udnytte det fulde potentiale kræver det, at flere af dem, der arbejder på industriens anlæg, bliver videreuddannet og som minimum bliver klædt på til at skrive en specifikation og tage den tekniske diskussion med hydraulikleverandøren. Så sikrer man, at virksomhedens behov bliver mødt. Mange eksisterende hydrauliske anlæg kan også energioptimeres meget ved at benytte den rigtige pumpestyring, elimere tryktab i systemet etc.”

NYT ONLINE-MODUL FOR NATIONAL KOMPETENCEUDVIKLING

Som eneste uddannelsesinstitution udbyder KEA til november modulet MASKINTEKNOLOGI MED HYDRAULIK, PNEUMATIK, SERVOSTYRING OG MOTORER, som giver en grundig indføring hydrauliske og pneumatiske komponenter, og hvordan de fungerer.

”På KEA ligger det os meget på sinde at bidrage til effektiv produktion i danske virksomheder. Det gør vi i kraft af god og relevant uddannelse leveret i et fleksibelt format af og til praktikere,” fortæller Thomas Toft Rasmussen, der er uddannelseskonsulent på KEA Kompetence og fortsætter:

”Derfor tilbyder vi også vores nye modul Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer som online-modul, så virksomheder i hele landet har mulighed for at øge deres kompetencer på området. Undervisningen er fleksibel, hvilket betyder, at man tager undervisningen på deltid ved siden af sit fuldtidsjob.”

KEA IMØDEKOMMER BEHOVET FOR SPECIALISEREDE KOMPETENCER

Industriens sektorer består af mange forskellige nichefærdigheder, hvor der er behov for specialiserede kompetencer, men hvor videreuddannelse af medarbejdere oftest sker som sidemandsoplæring. Ifølge evalueringen af videregående VEU fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA fra maj 2021 er der et stort behov for, at offentlige uddannelsesinstitutioner i højere grad imødekommer de private virksomheders behov for kompetenceudvikling. Det er noget, man på KEA i høj grad arbejder med:

”Vi ved, at der er mange specialiserede emner inden for blandt andet automationsverdenen. Derfor er der i vores øjne et stort behov for, at vi (KEA, red.) imødekommer de private virksomheders behov for professionel kompetenceudvikling, som er fri for nedarvede fejl og producentspecifikke præferencer,” slutter Thomas Toft.

Modulet Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer har tilmeldingsfrist den 25/10 2021 og første undervisningsgang den 8/11 2021. Yderligere information om modulet og KEAs øvrige efter- og videreuddannelsesmodulet inden for industri og produktion kan findes på KOMPETENCE.KEA.DK/UDDANNELSER/PRODUKTION-OG-INDUSTRI

Coming up

Hydraulik Basis Træning marts 2023 – 2 dage – Teori og Praksis